Magtól a Fáig program

A Magtól a Fáig egyesületünk állampolgári részvételt erősítő programja.

E program keretei között olyan projektek valósulnak meg, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 10-30 év közötti fiatalokból aktív állampolgár váljon. Ezt a célt számos szinten és módszerrel igyekszünk elérni.

Erősítjük azokat a közösségeket, amelyekben az egyének megvalósíthatják ötleteiket és összefoghatnak szűkebb vagy tágabb környezetükért. Ilyen, csoportokat fejlesztő projektünk volt 2010-ben a DÁVID-1 (Diákönkormányzatok Általános Iskolákban Vidéken), 2011-ben pedig a DÁVID-2 és az ehhez kapcsolódó, középiskolásokat bevonó Góliát.

A közösségépítés mellett az állampolgári részvétel feltételének tartjuk azt is, hogy a fiatalok szociális és életviteli kompetenciáit fejlesszük, képessé tegyük őket arra, hogy felismerjék környezetük problémáit, felmérjék saját szerepüket és lehetőségeiket a közösségen belül és alkalmassá váljanak a problémák kezelésére. Ezt az egyéni fejlesztést szolgálja többek között az éppen előkészítés alatt álló Emberötlő projekt is.

 A Magtól a Fáig program jelenlegi elemei 

- Emberötlő (előkészítés alatt)

 A Magtól a Fáig program korábbi projektjei 

- DÁVID-1 (Dudar)
- DÁVID-2 (Neszmély, Rábapatona)
- Góliát (Tatabánya, Győr)

- Magtól a Fáig 2011-es galéria

 KAPCSOLAT 

Tromposch Ágnes
programvezető
tromposch.agnes@ediegyesulet.eu