Bemutatkozunk

 ELŐZMÉNYEK 
A kilencvenes évek első felében a Veszprémi Ifjúsági- és Diákközéleti Szövetség (VIX) a tatabányai városi diákönkormányzattal és a soproni Aktív Soproni Ifjak (AKSI) önkéntes csoporttal együttműködve  diákközéleti képzéssorozatot indított útjára, mely másfél évtizedig meghatározó szerepet játszott a közép-dunántúli régió diákközéletében. Egy ilyen hétvégi képzésen született meg az ötlet 2007. novemberében, hogy azok a fiatalok, akik a régi különböző településein élnek és vesznek részt a helyi ifjúsági szervezetek munkájában, egy közös csoporton keresztül segítsék egymás munkáját és megoszthassák egymással tapasztalataikat.

 TÖRTÉNETÜNK 
Csapatunk 2007 óta működik a Közép-dunántúli régióban és Győr vonzáskörzetében, tevékenységünket 2009 óta formális nonprofit szervezetként, ifjúsági egyesületként végezzük. Két fő irányvonalat követünk: igyekszünk lehetőségeket teremteni régiónk fiataljainak, hogy önkéntes akciókon vehessenek részt; illetve képzéseket, készségfejlesztő projekteket szervezünk, hogy a nálunk megszerzett tudást és tapasztalatot saját közösségeikben kamatoztathassák, és elsajátítsák az aktív állampolgári attitűdöt. Az ÉDI ennek megfelelően két programot működtet: a Hajó program egyesületünk önkéntes programja, a Magtól a Fáig pedig az állampolgári részvétel programunk. Az ÉDI Egyesület tagja a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Közöd!-hálózatának, az együttműködési politikánk fő célcsoportjai azonban azok a nemformális ifjúsági öntevékeny közösségek, melyek régiónk területén működnek, például települési diákönkormányzatok, városszépítő csoportok - az ő szakmai támogatásukat is feladatunknak tartjuk.

 AZ ÉDI CÉLJA 
Az ÉDI fő célja a közép-dunántúli régióban és Győr vonzáskörzetében élő 10-30 év közötti fiatalok állampolgári részvételének támogatása az önkéntesség és egyéb nemformális tanulási módszerek segítségével.

 ELÉRHETŐSÉGEK 
Postai cím: Észak-Dunántúli Ifjak Egyesület, 8416. Dudar, Vasút utca 35.
E-mail: info@ediegyesulet.eu
Telefon: +3670-514-0187
Web: www.ediegyesulet.eu
Facebook: www.facebook.com/ediegyesulet

 ADATAINK 
Nyilvántartásba vette: Veszprém megyei bíróság, 3094. számon
Adószám: 19385178-1-19
Statisztikai számjel: 19385178-9499-529-19
Bankszámlaszám: 73900030-11079628, Zirci Takarékszövetkezet